Patron naszej szkoły

Patron naszej szkoły

W ramach obchodów pięknego jubileuszu 100 lat działalności SPS 26 zachęcamy do zapoznania się z postacią naszego wyjątkowego patrona – Janusza Korczaka. Materiał przygotowany przy użyciu symboli PCS.

Życiorys

Patron szkoły