Wyjście do Ogrodu Botanicznego

Wyjście do Ogrodu Botanicznego

Dnia 11 maja 2021 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli odwiedzili Ogród Botaniczny. Korzystając ze słonecznej wiosennej pogody, obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie. Podczas wyjścia dzieci miały możliwość poznać różnorodność gatunków roślin rosnących na terenie Ogrodu, jak i podejrzeć prace ogrodnicze wykonywane przez pracowników Botanika.

Celem wyjścia było stworzenie warunków do bliskiego, bezpośredniego kontaktu dzieci z otaczającą przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno, kolorystykę, jak i zaobserwowanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie. Wyjście zostało zorganizowane w ramach projektu edukacyjnego „Śladami wiosny”.

To był mile spędzony czas.