Poświęcenie sztandaru szkoły

Poświęcenie sztandaru szkoły

13 maja 2021 roku w czasie uroczystej mszy świętej w parafialnym Kościele św. Michała Archanioła został poświęcony przez proboszcza parafii – ks. Arkadiusza Paśnika – nowy sztandar Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

Sztandar został przekazany przez nauczycieli, w obecności rodziców społeczności uczniowskiej, którą będzie on reprezentował i która będzie go należycie reprezentowała. Szczególnie cieszy nas fakt, że w tym wyjątkowym czasie obecni byli z nami przedstawiciele samorządu lokalnego, Urzędu Miasta oraz kurator oświaty Pani Teresa Misiuk.

Uroczystość, która zjednoczyła nas wokół ołtarza miała niezwykle uroczysty charakter. Niezwykła oprawa muzyczna przygotowana przez chór szkolny, krzepiąca homilia księdza proboszcza oraz godna postawa przedstawicieli młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli, sprawiła, że ten dzień pozostanie na długo w naszych sercach.

Pani Dyrektor Bożenna Kowalik nie kryjąc wzruszenia przypomniała zebranym to, iż nasza szkoła już od 100 lat jest wpisana w mapę edukacyjną Lublina, Lubelszczyzny i Polski. Jako jedna z pierwszych i najdłużej istniejących placówek przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wciąż trwa i odnawia swoje oblicze o czym świadczyć ma nowy sztandar.

Podkreślono fakt, że po raz kolejny w historii naszej szkoły nauczyciele ufundowali na rzecz społeczności szkolnej ten symbol wyróżniający naszą społeczność spośród innych.

Dyrektor szkoły zaznaczyła, że oprócz wyróżnienia, odznaczenia naszej placówki edukacyjnej tym sztandarem, poza pokazaniem wielkich, ważnych dziś w życiu społecznym i zawodowym wartości, ten sztandar ma za zadanie zjednoczyć wszystkich uczniów naszej szkoły oraz jej pracowników.

„Zawsze w historii było tak, że ludzie gromadzili się wokół swoich symboli, jednoczyli swoje siły, umysły, pracę a nawet pod sztandarami umierali, jako wspólnota, jako jedna rodzina ludzka. My mamy nadzieję, że w cieniu tego sztandaru jako społeczność szkolna będziemy rozkwitać przez kolejne lata” – zakończyła przemówienie Dyrektor szkoły.

Następnie w obecności dotychczas funkcjonującego sztandaru, został poświęcony nowy sztandar szkoły, któremu cześć oddali przedstawiciele poszczególnych agend. Reprezentanci grona pedagogicznego uroczyście przekazali nowy sztandar na ręce pocztu sztandarowego złożonego z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.