Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Uczniowie naszej placówki ubezpieczeni będą w Ergo Hestia. Składka ubezpieczenia ucznia na rok szkolny 2021/2022 wynosi 38 zł od NNW. Uczniowie przy tej stawce składki zostaną ubezpieczeni na kwotę 12 000 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców 20 1240 5497 1111 0010 7762 3790
z dopiskiem: ubezpieczenie – imię i nazwisko ucznia.

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł i jest dobrowolna, prosimy o wpłatę na konto: 20 1240 5497 1111 0010 7762 3790 –
z dopiskiem:  darowizna – imię i nazwisko dziecka. Zebrane pieniądze przeznaczane są na potrzeby uczniów.