Dokumenty szkolne

STATUT SPS 26 pdfffff

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY pdfffff

Formularze do pobrania:

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – COVID19  wordddd     pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA/ZGODA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM 2021/22 wordddd   pdfffff

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ DOWOŻENIA 2021/22 wordddd   pdfffff

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI DOWOŻENIA 2021/22 wordddd   pdfffff

WNIOSEK O POWIERZENIE TRANSPORTU DLA RODZICÓW, KTÓRZY WŁASNYM AUTEM DOWOŻĄ DZIECI 2021/2022  wordddd   pdfffff

OŚWIADCZENIE O UŻYWANIU SAMOCHODU PRYWATNEGO W CELU PRZEWIEZIENIA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ I Z POWROTEM   wordddd  pdfffff

DEKLARACJA RODZICA O ZASADACH ORGANIZACJI DOWOZÓW W CZASIE EPIDEMII  pdfffff

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK 2021/2022  wordddd   pdfffff

KARTA ZGŁOSZENIA  UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ROK 2021/2022  wordddd    pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI – ZTM   wordddd   pdfffff

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI UCZNIA   wordddd   pdfffff

INSTRUKCJA PRZEWOZU UCZNIÓW    pdfffff

ZASADY ORGANIZACJI DOWOŻENIA UCZNIÓW  pdfffff

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZMIAN ZASAD DOWOZU UCZNIÓW

OŚWIADCZENIE, RACHUNEK RODZICA   wordddd      pdfffff

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ   wordddd   pdfffff