Dokumenty szkolne

STATUT SPS 26 pdfffff

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY pdfffff

Formularze do pobrania:

DEKLARACJA O BRAKU KONTAKTU Z COVID-19V  wordddd

KLAUZULA INFORMACYJNA/ZGODA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM 2020/21 wordddd   pdfffff

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ DOWOŻENIA 2020/21 wordddd   pdfffff

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI DOWOŻENIA 2020/21 wordddd   pdfffff

WNIOSEK O POWIERZENIE TRANSPORTU DLA RODZICÓW, KTÓRZY WŁASNYM AUTEM DOWOŻĄ DZIECI 2020/2021  wordddd   pdfffff

DEKLARACJA RODZICA O ZASADACH ORGANIZACJI DOWOZÓW W CZASIE EPIDEMII  pdfffff

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM  pdfffff

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK 2019/2020  wordddd   pdfffff

KARTA ZGŁOSZENIA  UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ROK 2020/2021  wordddd    pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM   wordddd   pdfffff

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI – ZTM   wordddd   pdfffff

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI UCZNIA   wordddd   pdfffff

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ DOWOŻENIA 2018 – 2019   wordddd   pdfffff

INSTRUKCJA PRZEWOZU UCZNIÓW    pdfffff

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZMIAN ZASAD DOWOZU UCZNIÓW

OŚWIADCZENIE, RACHUNEK RODZICA   wordddd