Klub Myszki Norki

logo_myszki_male-300x254Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” realizowany jest  w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 projekt  w formie Twórczych Warsztatów Klubu Myszki Norki

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –jako  zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:

zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów twórczych

wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki pozwala na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników

prowadzi do lepszego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. w formie warsztatów ceramicznych

Warunkiem uczestnictwa jest:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) 
– uczestnicy w wieku 4-18 lat z województwa: lubelskiego

Klub Myszki Norki od 2002 roku działa w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Jego inicjatywy wspiera, jako Prezydent Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”, Beata Tyszkiewicz.

Projekt realizowany jest we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych