Korygowanie wad mowy

23755358_133555593974201_4794080035195201955_n (Kopiowanie)23755247_133555670640860_7691488130394007828_n (Kopiowanie)23795524_133555643974196_9074266538380393469_n (Kopiowanie)

Terapia korygowania wad mowy obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

 Oddziaływania te mają na celu:
– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– usprawnianie funkcji pokarmowych
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się uczniom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

 Metody stosowane w ramach korygowania wad mowy:
– logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
– masaż logopedyczny wg dr E. Stecko
– elementy masażu C. Moralesa
– elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej
– elementy globalnej nauki czytania G. Domana
– elementy metody werbo – tonalnej
– Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)
– Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)
– Komunikacja wspomagająca (piktogramy, PCS, Makaton, przedmioty  rzeczywiste, obrazek).

Wszystkie metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

Logopedzi: mgr Danuta Kowalska -Stettner, mgr Kamila Surowiec, mgr Aleksandra Jakubowska

23843649_133555653974195_1701799859897730914_n (Kopiowanie) 23843426_133555597307534_8268489879019510175_n (Kopiowanie) 23795233_133555683974192_8804824580716472250_n (Kopiowanie)