Świetlica

Nasza świetlica jest nietypowa i inna niż wszystkie!


Na zajęciach możemy rozwijać swoje zdolności manualne, sportowe. Bierzemy udział w zajęciach  plastycznych, sportowych, wiedzy o świecie.  Mamy także możliwość uzupełnienia swoich wiadomości lekcyjnych, odrabiania prac domowych przy fachowej pomocy, a wszystko to w serdecznej atmosferze, która pozwala na nawiązanie przyjaźni i umacnianie koleżeństwa, czyli mówiąc krótko:

JESTEŚMY RAZEM I MIŁO SPĘDZAMY CZAS !

Codzienną opiekę nad wychowankami świetlicy sprawują nauczyciele wychowawcy:

  • Anna Jakubaszek,
  • Weronika Rakowiecka,
  • Emil Chwiej,
  • Krystyna Pavlic,
  • Anna Mróz.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
Opieka nad uczniami odbywa się w sali nr 13 w godzinach 6:45 – 16:30.

Wszystkim wychowankom życzymy mile spędzonego czasu w świetlicy szkolnej !

 DOKUMENTY:

  • REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ     pdfffff
  • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ       pdfffff  wordddd
  • ROLA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY     pdfffff