Wystawa w Galerii Ratusz

Wystawa w Galerii Ratusz

Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.
Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi …”
Christian Schulz

Jest rok szkolny 1920/1921. Przy Szkole Powszechnej nr 8 powstaje pierwsza w Lublinie Szkoła Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 mija sto lat od tego zdarzenia. Jest to piękny jubileusz działalności placówki, która przypomina nam o potrzebie troski i opieki nad jednostką słabszą, ale jakże wartościową. Obecnie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami znalazły się pod opieką Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. To miejsce szczególne, bezpieczna przystań, gdzie kształcą się, rozwijają swoje pasje oraz przygotowują się do wejścia w dorosłe życie. Tu znajdują przyjaciół na całe życie. Chętnie wracają odwiedzając szkołę i wspominając ten niezwykły czas, spędzony w miłej i pełnej empatii atmosferze. Pragnąc przybliżyć mieszkańcom naszego miasta temat osób niepełnosprawnych, przygotowana została specjalna wystawa w Galerii RATUSZ. Można na niej obejrzeć plansze informacyjne przedstawiające w ogromnym skrócie najważniejsze momenty z życia pierwszej w Lublinie szkoły dla uczniów niepełnosprawnych. Gośćmi, którzy zainaugurowali wystawę byli Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Monika Orzechowska przedstawicielka Rady Miasta Lublin.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. J. Korczaka to szkoła ze 100 letnią tradycją, w mieście z bogatą kulturą. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Lublina i nie tylko do zapoznania się z przygotowaną wystawą w dniach 20 maja – 15 czerwca 2021 roku w Galerii RATUSZ.